Ordlista

 

Mobilapplikation

En mobilapplikation, en app, är ett datorprogram som körs på en smartphone. Appen kan användas för ren underhållning, men också som informationskanal, marknadsföringskanal eller arbetsverktyg. Vi förklarar närmare genom att beskriva tre olika typer av appar:

In-house-app. Används enbart inom ett företag och inte gentemot allmänheten. Syftet kan vara att förbättra arbetsflödet inom företaget och därmed göra det mer lönsamt.

Reklamapp. Används i reklamsyfte för att få företaget att synas. Dessa appar kombinerar ofta någon rolig eller användbar funktion tillsammans med en stark association till företaget.

Nöjesapp. Säljs oftast direkt till kunden. Vanligast är små spel som konsumenten kan roa sig med eller exempelvis en tidning som går att läsa direkt på telefonen.

Mobilapplikationen går att få som molntjänst (se förklaring nedan).

 

Webbapplikation

Om du går in på en webbapplikation kan den se ut som vilken hemsida som helst. Skillnaden är att webbapplikationen inte bara ger information utan även löser en uppgift. Med en webbapplikation kan du boka, spåra, kalkylera, organisera, interagera, osv. Webbapplikationen går att koppla till en mobilapplikation, så att den information som ligger på webben också går att nå i mobilen eller på surfplattan. Webbapplikationen går att få som molntjänst (se förklaring nedan).

 

Molntjänster

Molntjänster handlar bland annat om hur information lagras och åtkomsten av den. Istället för att lagra filer lokalt på en dator lagras informationen på en extern server. Även program kan ligga på en extern server och användaren köper då rätten att använda programmet istället för att köpa själva programmet. Fördelen med molntjänsterna är att programvaran eller datan inte försvinner vid t. ex. datorhaveri, brand eller inbrott. En annan fördel är att det som ligger på den externa servern kan nås av alla, oavsett var de befinner sig. Program eller data som uppdateras i molnet är automatiskt uppdaterad överallt!

 

iPhone apps