vadaapp3

Vadå app?

En mobilapp kan vara allt från ett enkelt spel, enbart för nöje, till ett komplett program och arbetsverktyg. En app som ska ersätta ett helt affärssystem går inte lika snabbt att utveckla som en enklare informationsapp. Det känns kanske självklart. Men vad krävs egentligen för att skapa en mer avancerad applikation?

Till att börja med sker all vår apputveckling i den miljö som är avsedd för respektive mobiltelefon. Det innebär att utveckling till iPhone görs på Mac-datorer, med XCode och i språket Objective C. Utveckling till Androidbaserade mobiler görs i Java med verktyget Eclipse och utveckling till Windows Phone-mobiler görs med Visual Studio och i programspråket C#. Självklart är vi även öppna för andra typer av utvecklingslösningar om du som kund önskar det.

Vi versionshanterar också all källkod som utvecklas. Det gör vi för att enkelt kunna spåra förändringar som görs i appen och säkerställa att inget försvinner.

Vi på COMNERA är specialister på just apputveckling. Därför anlitar vi alltid externa leverantörer/formgivare för den grafiska designen av er applikation – för bästa visuella resultat!

Vår arbetsprocess

 1. Vi pratar igenom idén med dig som kund.
 2. En offert på vad det kostar tas fram.
 3. Vi hjälper dig att registrera de abonnemang som krävs för respektive distributör av apparna (App Store, Google Play & Widows Phone Marketplace).
 4. Vi kommer överens en detaljplan som fastställer vad appen ska ha för funktioner och hur de ska byggas.
 5. Ett förslag på gränssnittet i appen tas fram.
 6. Förslaget levereras till en extern byrå som gör designen.
 7. Vi stämmer av med dig som kund om du vill ändra något i gränssnittet.
 8. Appen registreras i en testmiljö för att du ska kunna se hur den fungerar och ser ut.
 9. Programutvecklingen av gränssnittet påbörjas och vi stämmer av med dig om allt ser ut som du förväntat dig.
 10. Programutvecklingen av de olika funktionerna påbörjas. Utveckling av eventuella serverfunktioner sker parallellt om sådana önskas.
 11. Vi utför egen testning av funktionaliten.
 12. Genomgång med dig som kund för godkännande.
 13. Betatestning av dig som kund eller av en utsedd testgrupp.
 14. Appen skickas till App Store, Google Play eller Windows Phone Marketplace för att få deras godkännade.
 15. Eventuella justeringar görs om distributören har synpunkter.
 16. Slutleverans till distributör.